POZYCZKI UK ONLINE
POZYCZKI W UK W 15 MIN
POZYCZKI ONLINE UK
GET A LOAN BETWEEN £100 AND £5,000
Porównaj i znaleźć odpowiedni Kredyt pierwsze!

Nasza UK aplikacja została przeniesiona tutaj

Nasza UK aplikacja została przeniesiona tutaj

POZYCZKI ONLINE UK

Jedna z podstawowych zalet pożyczek online w UK to fakt, że może z nich skorzystać prawie każdy. Forma zatrudnienia ani wiek nie mają większego znaczenia (wiek o tyle, że każda forma pożyczkowa nakłada tu pewne ograniczenia, ale zwykle widełki to 18-65 lat). W praktyce nie ma znaczenia też miejsce zamieszkania, ponieważ Pozyczki online w UK są udzielane za pośrednictwem brokerów przez firmy pożyczkowe z Polski.

Jakie zarobki trzeba mieć?

Zarobki muszą być po prostu wyższe niż miesięczne dochody – to konieczne, aby wyszła z obliczeń dodatnia zdolność kredytowa. Co prawda w niektórych parabankach udziela się też pożyczek przy zdolności niskiej lub wręcz osobom zdolności niemającym, ale obowiązkiem pożyczkobiorcy jest rzetelna analiza własnej sytuacji, a nie tylko poleganie na wyliczeniach systemowych. Mając zdolność kredytową, można wziąć Pozyczki online UK, natomiast trzeba pamiętać, że wysokość dochodów może ograniczać maksymalną kwotę przyznawanego kredytu.

Jakie źródła dochodu są honorowane?

Praca, która przynosi dochód, może mieć dowolną formę. Liczą się nawet dochody nieudokumentowane, czyli po prostu praca na czarno. W grę wchodzi również sumowanie dochodów z różnych źródeł, a także wliczanie dochodów uzyskiwanych np. z pieniędzy otrzymywanych od rodziny. To nie ma znaczenia, przynajmniej u większości pożyczkodawców. Czasem formularze wniosków są na tyle elastyczne, że nawet nie trzeba informować o tym, jakie jest źródło dochodu, a tylko podać jego wysokość.

Jak składać aplikację o pożyczkę?

Pozyczki online w UK są udzielane przez internet. Pośredniczą w tym brokerzy, który w imieniu swoich klientów występują o kredyty w parabankach – oczywiście to klient decyduje o tym, na jakie warunki Pozyczki chce się zgodzić. Każdy broker na swojej stronie internetowej lub w czasie rozmowy telefonicznej przedstawia oferty, które ma w swoim portfolio, a to klient decyduje o wysokości i czasie trwania Pozyczki, a także podejmuje ostateczną decyzję o złożeniu wniosku, kiedy pozna koszty i inne szczególne warunki związane z daną ofertą. Wstępny wniosek to zaledwie kilka pól, mniej nawet niż przy zakładaniu konta e-mail, więc procedura zdecydowanie nie jest skomplikowana. Warto jednak pamiętać, że później trzeba będzie podać kilka dodatkowych informacji, głównie jednak po to, aby broker mógł się z klientem skontaktować również po rozpatrzeniu wniosku.

Warunki mogą się różnić

Każdy pośrednik działa nieco inaczej – jedni zbierają od razu wszystkie dane, inni dopiero później. Pozyczka online w UK jest jednak łatwo osiągalna i prawie każdy może ją dostać. Procedura wnioskowa jest kilkuetapowa, ale na pewno nie uciążliwa. Nie trzeba dołączać do wniosku żadnych zaświadczeń, a cała weryfikacja odbywa się online (składanie wniosku przez internet, ewentualnie uzupełniający kontakt telefoniczny, inicjowany przez brokera pożyczkowego).